Våra tjänster

Vi är en trygg och auktoriserad rörinspektör som strävar efter att vara ett naturligt förstahandsval vid behov av rörkontroll i Stockholm.

Det finns många bra anledningar till att göra en rörinspektion. Många som ska sälja sin bostad eller ska renoverar vill ofta kontrollera skicket på sina rör så att de inte hamnar i att få betala för dolda fel. Eller att man precis har renoverat badrummet och så upptäcker man läckage och behöver riva upp allt och göra om igen. En annan anledning kan vara att du behöver se vad som orsakar stopp eller läckage, men också för att kontrollera nybyggnation eller utfört stambyte.

Vi erbjuder bland annat:

  • Rörinpsektion
  • Besiktning av relining
  • Kartering av ledningar
  • 3-partskontroll av utförd entreprenad
  • Felsökning och Funktionskontroll
  • Rörrensning
  • Högtrycksspolning
  • Slamsugning
  • Uthyrning av minigrävare för arbeten med t.ex. diken eller fiberkabel.
  • M.M

Efter utförd inspektion får du noggrant dokumenterade filmer med protokoll där du kan läsa om eventuella skador, samt rekommenderade åtgärder.
Om ni vill ha mer information om våra tjänster är det bara att ringa oss eller att skicka ett mail.